Föreningen Barnens Framtid

Barnens Framtid är en politiskt och religiöst obunden förening som vill arbete både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

 

Genom att tillsammans arbeta för att skapa resurser vill vi förbättra barns villkor. Att aktivt göra något är alltid bättre än att inget göra och även en liten gåva kan ge stor verkan.

 

Föreningen har till ändamål att arbeta utifrån Barnkonventionen för att medverka till att förbättra Barns villkor i världen utifrån såväl sociala, ekonomiska samt psykiska faktorer.

"Barnen är vår framtid och vårt hopp!"